- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


Podaci s liječničkog pregleda 3.mj.2006.

Redni
br.
Ime i prezime: Spol Godina rođenja: Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći V.c Kategorija
1. Crnogaća Lucijana ž 1988. 177 66 50 4.30 juniorka
2. Laća Ana ž 1988. 186 76 76 3.75 juniorka
3. Svirčić Marija ž 1989. 170 75 64 4.30 juniorka
4. Slavica Ivona ž 1990. 159 51 76 2.75 mlađa juniorka
5. Trzin Adriana ž 1990. 178 66 64 4.30 mlađa juniorka
6. Lokas Jelena ž 1991. 172 68 76 2.75 mlađa juniorka
7. Superina Lucija ž 1991. 174 67 46 4.40 mlađa juniorka
8. Burazer Veronika ž 1992. 173 64 62 2.85 kadetkinja
9. Lazinica Andrea ž 1992. 163 50 68 2.25 kadetkinja
10. Slavica Matea ž 1992. 169 53 76 3.15 kadetkinja

Redni
br.
Prezime i ime: Spol Godina rođenja: Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći V.c Kategorija
1. Bujas Niko m 1983. 187 90 69 6.50 senior
2. Tekić Marko m 1986. 188 78 70 5.85 senior
3. Gatara Vedran m 1988. 169 79 66 4.60 junior
4. Lokas Ive m 1988. 180 92 60 5.10 junior
5. Polak Zoran m 1988. 186 79 66 5.35 junior
6. Baranović Ivan m 1989. 185 74 70 4.90 junior
7. Borak Marko m 1989. 184 78 46 5.00  junior
8. Čivljak Simon m 1989. 186 85 64 6.60 junior
9. Grubišić Luka m 1989. 181 86 50 5.55 junior
10. Lambaša Domagoj m 1989. 181 84 62 5.85 junior
11. Mikulandra Nino m 1989. 185 81 80 3.85 junior
12. Palinić Stipe m 1989. 184 78 60 5.15 junior
13. Periša Mišel m 1989. 187 83 55 5.25 junior
14. Burazer Frane m 1990. 183 80 56 5.50 mlađi junior
15. Knez Marko m 1990. 189 79 56 5.00 mlađi junior
16. Krasić Vlatko m 1990. 185 75 56 5.00 mlađi junior
17. Petričević Hrvoje m 1990. 186 80 78 4.50 mlađi junior
18. Pezić Ivan m 1990. 187 75 56 4.50 mlađi junior
19. Stipaničev Nikola m 1990. 175 65 52 4.50 mlađi junior
20. Ban Branko m 1991. 187 74 74 5.15 mlađi junior
21. Bijelić Brajan m 1991. 182 70 66 4.85 mlađi junior
22. Brkić Marko m 1991. 186 84 60 4.30 mlađi junior
23. Grubišić Andrija m 1991. 186 79 66 5.00 mlađi junior
24. Klanac Toni m 1991. 183 79 50 4.00 mlađi junior
25. Ković Ante m 1991. 179 80 64 4.85 mlađi junior
26. V. Devota Krešimir m 1991. 188 69 68 4.80 mlađi junior
27. Baljkas Krešimir m 1992. 168 55 74 3.50 kadet
28. Ban Ivica m 1992. 174 59 70 2.80 kadet
29. Gulin Jere m 1992. 178 75 80 4.35 kadet
30. Poljičak Luka m 1992. 167 54 82 2.20 kadet
31. Radić Bruno m 1992. 180 65 56 4.30 kadet
32. Šarić Luka m 1992. 165 64 78 3.10 kadet
33. Babić Domagoj m 1993. 157 53 70 2.25 kadet
34. Horvatović Luka m 1993. 161 54 76 2.50 kadet
35. Matošin Rozario m 1993. 169 58 80 2.75 kadet
36. Petković Mihovil m 1993. 157 45 78 2.15 kadet
37. Plenča Branimir m 1993. 171 80 96 2.25 kadet
38. Rak Tibor m 1993. 162 46 68 2.80 kadet
39. Reškov Filip m 1994. 157 55 76 2.25 kadet

Liječnički pregled 11.2005.

Redni br. Ime i prezime: Spol Godina rođenja: Visina (cm) Težina (kg) Puls - ležeći V.c Kategorija
1. Ković Ante m 1991. 176 76 70 4.85 mlađi junior
2. Brkić Marko m 1991. 181 84.5 68 4.30 mlađi junior
3. Bukić Tomislav m 1992. 166.5 59 76 3.00 kadet
4. Rak Tibor m 1993. 158.5 44 76 2.80 kadet
5. Horvatović Luka m 1993. 157 51 84 2.20 kadet
6. Baljkas Krešimir m 1992. 164.5 50.5 78 3.50 kadet
7. Baljkas Dino m 1993. 171.5 67 90 3.80 kadet
8. Ban Ivica m 1992. 169.5 56.5 84 2.65 kadet
9. Vukorepa Martin m 1988. 184.5 91 70 5.50 junior
10. Slavica Matea ž 1992. 165.5 48 76 3.15 kadetkinja
11. Burazer Veronika ž 1992. 172 61.5 64 2.75 kadetkinja
12. Bujas Niko m 1983. 187 90 50 7.25 senior
13. Marko Tekić m 1986. 188 78 66 5.85 senior
14. Lokas Ive m 1988. 180 84 68 5.20 junior
15. Gverić Mislav m 1988. 194 95.5 63 6.20 junior
16. Bedrica Mate m 1991. 177 58.5 70 3.95 mlađi junior
17. Klanac Toni m 1991. 179 79 60 3.90 mlađi junior
18. Grubišić Andrija m 1991. 184.5 75.5 62 5.20 mlađi junior
19. Bijelić Brajan m 1991. 182 67 60 4.85 mlađi junior
20. Leva Josip m 1991. 181 64 80 4.40 mlađi junior
21. Grubišić Iva ž 1988. 179 68.5 80 5.40 juniorka
22. Svirčić Marija ž 1989. 170 68 38 4.30 juniorka
23. Crnogaća Lucijana ž 1988. 176 66 40 4.30 juniorka
24. Vukičević D. Krešimir m 1991. 186 67 70 4.80 mlađi junior
25. Trzin Adriana ž 1990. 178 68 76 4.30 mlađa juniorka
26. Superina Lucija ž 1991. 173.5 61 46 4.40 mlađa juniorka
27. Ban Branko m 1991. 185.5 67.5 60 4.40 mlađi junior
28. Grubišić Luka m 1989. 180.5 83.5 74 5.55 junior
29. Borak Marko m 1989. 183 77 60 5.20 junior
30. Baranović Ivan m 1989. 184 73 70 4.80 junior
31. Periša Mišel m 1989. 186 82,5 80 5.25 junior
32. Rude Lovre m 1990. 175.5 60.5 42 3.65 mlađi junior
33. Pezić Ivan m 1990. 184.5 66.5 62 4.50 mlađi junior
34. Lambaša Domagoj m 1989. 180.5 83.5 64 5.85 junior
35. Krasić Vlatko m 1990. 183 72.5 68 4.95 mlađi junior
36. Knez Marko m 1990. 186.5 73 64 4.90 mlađi junior
37. Čivljak Simon m 1989. 186 83 70 6.30 junior
38. Burazer Frane m 1990. 180.5 76 56 5.50 mlađi junior
39. Stipaničev Nikola m 1990. 173 62 50 4.50 mlađi junior
40. Šare Leonard m 1989. 185 80 84 6.15 junior
41. Gatara Vedran m 1988. 169 76.5 56 4.60 junior
42. Polak Zoran m 1988. 189.5 77.5 64 5.35 junior

Liječnički pregled 03.2005. godine

Redni br. Ime i prezime: Spol Godina rođenja: Visina (cm) Težina (kg) Puls - ležeći V.c Kategorija
1. Berač Jelena ž 1988. 170 59 60 4.30 juniorka
2. Crnogaća Lucijana ž 1988. 176 65 44 4.30 juniorka
3. Grubišić Iva ž 1988. 179 75 80 5.40 juniorka
4. Laća Ana ž 1988. 184 68 62 3.75 juniorka
5. Periša Viktorija ž 1988. 176 65 70 5.00 juniorka
6. Svirčić Marija ž 1989. 170 73 52 4.30 mlađa juniorka
7. Trzin Adriana ž 1990. 177 64 88 4.05 mlađa juniorka
8. Superina Lucija ž 1991. 174 71 60 4.40 kadetkinja
9. Burazer Veronika ž 1992. 169 56 74 2.40 kadetkinja
10. Slavica Matea ž 1992. 162 41 90 2.90 kadetkinja
                 
Redni br. Prezime i ime: Spol Godina rođenja: Visina (cm) Težina (kg) Puls - ležeći V.c Kategorija
1. Bujas Niko m 1983. 187 91 64 7.25 senior
2. Vudrag Krešimir m 1983. 182 86 48 5.45 senior
3. Stipaničev Ante m 1986. 189 85 78 6.00 senior
4. Tekić Marko m 1986. 188 78 68 5.85 senior
5. Bojanić Marko m 1987. 182 83 70 6.00 junior
6. Gatara Vedran m 1988. 169 78 66 4.60 junior
7. Gverić Mislav m 1988. 193 92 44 6.20 junior
8. Lokas Ive m 1988. 180 86 60 5.20 junior
9. Polak Zoran m 1988. 186 74 60 5.00 junior
10. Vukorepa Martin m 1988. 184 92 70 5.45 junior
11. Baranović Ivan* m 1989. 183 71 63 5.45 mlađi junior
12. Borak Marko m 1989. 183 79 56 5.40 mlađi junior
13. Burazer Frane m 1989. 180 77 60 5.50 mlađi junior
14. Čivljak Simon m 1989. 185 81 64 6.60 mlađi junior
15. Grubišić Luka m 1989. 180 87 70 5.55 mlađi junior
16. Lambaša Domagoj m 1989. 180 83 66 5.85 mlađi junior
17. Palinić Stipe m 1989. 181 74 60 5.00 mlađi junior
18. Periša Mišel m 1989. 186 82 54 5.25 mlađi junior
19. Šare Leonard m 1989. 185 75 90 6.20 mlađi junior
20. Knez Marko* m 1990. 184 66 58 4.80 mlađi junior
21. Krasić Vlatko m 1990. 183 68 66 4.75 mlađi junior
22. Nakić Marko m 1990. 181 62 74 4.70 mlađi junior
23. Petričević Hrvoje m 1990. 183 73 76 4.50 mlađi junior
24. Rude Lovre m 1990. 174 57 46 3.65 mlađi junior
25. Stipaničev Nikola* m 1990. 169 56 48 4.50 mlađi junior
26. Vuletin Jakov* m 1990. 178 76 60 5.50 mlađi junior
27. Ban Branko m 1991. 182 67 64 4.20 kadet
28. Baran Ante m 1991. 166 66 66 3.50 kadet
29. Bedrica Mate m 1991. 173 55 80 3.95 kadet
30. Bijelić Brajan m 1991. 178 62 64 4.85 kadet
31. Brkić Marko m 1991. 177 82 66 4.30 kadet
32. Grubišić Andrija m 1991. 182 76 66 4.95 kadet
33. Klanac Toni m 1991. 174 72 54 3.90 kadet
34. Ković Ante m 1991. 174 73 72 4.80 kadet
35. Leva Josip m 1991. 177 61 72 3.70 kadet
36. Nakić A. Zvonimir m 1991. 177 58 50 3.90 kadet
37. Skorić Matija m 1991. 158 50 70 3.30 kadet
38. Vukičević D. Krešimir m 1991. 184 64 87 4.80 kadet
39. Baljkas Krešimir* m 1992. 162 47 62 3.30 kadet
40. Ban Ivica m 1992. 168 56 118 2.60 kadet
41. Šarić Luka m 1992. 158 55 64 3.10 kadet
42. Horvatović Luka m 1993. 154 48 88 2.20 kadet
43. Rak Tibor m 1993. 154 40 94 2.50 kadet
44. Vukov Zvonimir m 1994. 148 39 76 2.35 kadet

Liječnički pregled 09.2004. godine

Redni
br.
Prezime i ime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
Kategorija
1.
Bujas Niko
m
1983
187
90
60
7.20
senior
2.
Vudrag Krešimir
m
1983
182
86
56
5.45
senior
3.
Stipaničev Ante
m
1986
189
85
67
6.55
junior
4.
Tekić Marko
m
1986
188
77
60
5.85
junior
5.
Gverić Mislav
m
1988
193
93
48
6.20
mlađi junior
6.
Polak Zoran
m
1988
185
71
58
5.40
mlađi junior
7.
Vukorepa Martin
m
1988
183
93
70
5.30
mlađi junior
8.
Lokas Ive
m
1988
179
84
60
5.10
mlađi junior
9.
Gatara Vedran
m
1988
169
73
58
4.60
mlađi junior
10.
Periša Mišel
m
1989
186
82
52
5.25
mlađi junior
11.
Čivljak Simon
m
1989
185
79
64
6.30
mlađi junior
12.
Baranović Ivan
m
1989
183
71
63
4.75
mlađi junior
13.
Šare Leonard
m
1989
182
75
95
5.60
mlađi junior
14.
Borak Marko
m
1989
182
73
48
5.00
mlađi junior
15.
Grubišić Luka
m
1989
180
83
68
5.30
mlađi junior
16.
Lambaša Domagoj
m
1989
180
81
72
5.85
mlađi junior
17.
Palinić Stipe
m
1989
179
70
60
5.00
mlađi junior
18.
Knez Marko
m
1990
184
66
58
4.80
kadet
19.
Petričević Hrvoje
m
1990
181
69
76
4.25
kadet
20.
Krasić Vlatko
m
1990
181
66
64
4.75
kadet
21.
Vuletin Jakov
m
1990
178
76
60
5.50
kadet
22.
Burazer Frane
m
1990
178
72
65
5.00
kadet
23.
Rude Lovre
m
1990
170
53
42
3.65
kadet
24.
Stipaničev Nikola
m
1990
169
56
48
4.50
kadet
25.
Klanac Toni
m
1991
172
72
54
3.50
kadet
26.
Ković Ante
m
1991
170
68
78
4.70
kadet
27.
Bedrica Mate
m
1991
170
54
76
3.75
kadet
28.
Baljkas Krešimir
m
1992
162
48
62
3.30
kadet
             
Redni
br.
Ime i prezime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
Kategorija
1.
Radečić Martina
ž
1985
172
63
53
4.30
seniorka
2.
Burazer Marija
ž
1987
173
69
60
3.50
juniorka
3.
Laća Ana
ž
1988
183
67
62
3.75
mlađa juniorka
4.
Grubišić Iva
ž
1988
179
75
80
5.40
mlađa juniorka
5.
Periša Viktorija
ž
1988
176
65
68
5.00
mlađa juniorka
6.
Crnogaća Lucijana
ž
1988
176
64
50
4.30
mlađa juniorka
7.
Berač Jelena
ž
1988
170
58
60
4.30
mlađa juniorka
8.
Svirčić Marija
ž
1989
170
70
60
4.30
mlađa juniorka
9.
Trzin Adriana
ž
1990
176
64
80
4.05
kadetkinja
10.
Superina Lucija
ž
1991
171
64
64
4.40
kadetkinja

Podaci o veslačicama i veslačima s liječničkog pregleda 03.2004. godine

Redni
br.
Prezime i ime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
Kategorija
1.
Bujas Niko
m
1983
187
89
52
7.10
senior
2.
Vudrag Krešimir
m
1983
182
83
52
5.40
senior
3.
Stipaničev Ante
m
1986
188
85
78
6.00
junior
4.
Tekić Marko
m
1986
188
75
64
5.50
junior
5.
Gverić Mislav
m
1988
193
97
56
6.20
mlađi junior
6.
Polak Zoran
m
1988
183
71
68
5.00
mlađi junior
7.
Vukorepa Martin
m
1988
182
86
60
4.70
mlađi junior
8.
Lokas Ive
m
1988
179
82
68
4.90
mlađi junior
9.
Gatara Vedran
m
1988
167
71
50
4.50
mlađi junior
10.
Periša Mišel
m
1989
185
79
65
5.00
mlađi junior
11.
Čivljak Simon
m
1989
182
74
60
5.50
mlađi junior
12.
Baranović Ivan
m
1989
181
66
62
4.40
mlađi junior
13.
Borak Marko
m
1989
179
70
44
4.40
mlađi junior
14.
Šare Leonard
m
1989
179
69
72
5.00
mlađi junior
15.
Vlahov Marko
m
1989
179
66
64
3.95
mlađi junior
16.
Grubišić Luka
m
1989
178
80
76
5.00
mlađi junior
17.
Lambaša Domagoj
m
1989
177
78
62
5.20
mlađi junior
18.
Palinić Stipe
m
1989
176
67
66
4.35
mlađi junior
19.
Pentić Božo
m
1989
173
61
64
5.00
mlađi junior
20.
Duilo Hrvoje
m
1989
171
60
60
4.25
mlađi junior
21.
Knez Marko
m
1990
179
64
62
4.30
kadet
22.
Krasić Vlatko
m
1990
179
63
74
4.10
kadet
23.
Bilić Šime
m
1990
178
63
72
3.80
kadet
24.
Petričević Hrvoje
m
1990
177
66
78
4.25
kadet
25.
Marinov Tonko
m
1990
175
85
58
4.60
kadet
26.
Vuletin Jakov
m
1990
175
78
76
3.85
kadet
27.
Pezić Ivan
m
1990
174
63
82
4.00
kadet
28.
Burazer Frane
m
1990
173
67
58
4.20
kadet
29.
Mihelčić Velimir
m
1990
169
56
72
3.50
kadet
30.
Tomić Stjepan
m
1990
165
70
75
2.85
kadet
31.
Rude Lovre
m
1990
165
50
44
2.90
kadet
32.
Pulić Marko
m
1990
165
39
62
3.05
kadet
33.
Stipaničev Nikola
m
1990
163
53
56
3.50
kadet
34.
Nakić Franko
m
1990
161
56
80
3.00
kadet
35.
Berović Marin
m
1990
160
56
90
3.00
kadet
36.
Barišić Luka-Domagoj
m
1990
159
51
75
3.00
kadet
37.
Ban Branko
m
1991
173
66
80
3.20
kadet
38.
Grubišić Andrija
m
1991
172
63
82
3.30
kadet
39.
Klanac Toni
m
1991
168
74
72
3.50
kadet
40.
Bedrica Mate
m
1991
166
52
80
3.75
kadet
41.
Ković Ante
m
1991
165
71
68
3.70
kadet
42.
Poparić-Grgas Ivan
m
1991
161
49
64
3.30
kadet
43.
Ban Ivica
m
1992
162
50
78
2.45
kadet
44.
Baljkas Krešimir
m
1992
159
46
82
2.80
kadet
         
Redni
br.
Prezime i ime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
Kategorija
1.
Bukić Marijana
ž
1977
170
60
84
3.50
seniorka
2.
Radečić Martina
ž
1985
172
73
62
4.30
seniorka
3.
Burazer Marija
ž
1987
173
65
62
3.20
juniorka
4.
Laća Ana
ž
1988
181
65
72
3.75
mlađa juniorka
5.
Grubišić Iva
ž
1988
178
73
80
4.90
mlađa juniorka
6.
Periša Viktorija
ž
1988
175
65
70
4.65
mlađa juniorka
7.
Crnogaća Lucijana
ž
1988
175
62
52
3.65
mlađa juniorka
8.
Berač Jelena
ž
1988
169
59
64
4.30
mlađa juniorka
9.
Svirčić Marija
ž
1989
170
72
58
4.05
mlađa juniorka
10.
Trzin Adriana
ž
1990
175
65
66
3.65
kadetkinja
11.
Superina Lucija
ž
1991
168
61
66
3.20
kadetkinja
12.
Ivona Slavica
ž
1990
škola veslanja
   
kadetkinja
13
Mateja Slavica
ž
1992
škola veslanja
   
kadetkinja


Podaci o veslačicama i veslačima s liječničkog pregleda 2003. godine


Redni
br.
Prezime i ime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
1.
Bujas Niko
muško
1983
187
87
52
7.25
2.
Vudrag Krešimir
muško
1983
182
85
48
5.40
3.
Tekić Marko
muško
1986
188
76
64
5.00
4.
Stipaničev Ante
muško
1986
187
85
72
5.80
5.
Gverić Mislav
muško
1988
190
93
58
5.60
6.
Polak Zoran
muško
1988
179
75
58
4.50
7.
Lokas Ive
muško
1988
177
76
54
4.45
8.
Vukorepa Martin
muško
1988
176
79
76
3.90
9.
Gatara Vedran
muško
1988
166
70
58
4.30
10.
Periša Mišel
muško
1989
182
73
58
4.80
11.
Čivljak Simon
muško
1989
177
64
56
4.95
12.
Borak Marko
muško
1989
174
71
64
4.90
13.
Vlahov Marko
muško
1989
174
60
64
3.50
14.
Lambaša Domagoj
muško
1989
173
68
69
4.00
15.
Šare Leonard
muško
1989
172
58
92
4.00
16.
Palinić Stipe
muško
1989
166
57
70
3.45
17.
Duilo Hrvoje
muško
1989
163
54
68
3.40
18.
Knez Marko
muško
1990
170
56
68
3.70
19.
Krasić Vlatko
muško
1990
170
55
68
3.55
20.
Petričević Hrvoje
muško
1990
169
56
74
3.40
21.
Bujas Luka
muško
1990
165
71
84
4.10
22.
Burazer Frane
muško
1990
164
62
64
3.55
23.
Bujas Lovre
muško
1990
162
58
68
4.15
24.
Stipaničev Nikola
muško
1990
157
51
54
3.30
25.
Berović Marin
muško
1990
156
52
80
2.95
26.
Ković Ante
muško
1991
159
64
74
3.55
27.
Ban Ivica
muško
1992
162
50
78
2.45
       
Redni
br.
Prezime i ime
Spol
Godina rođenja
Visina
(cm)
Težina
(kg)
Puls - ležeći
V.c
1.
Radečić Martina
žensko
1985
172
74
68
4.30
2.
Burazer Marija
žensko
1987
173
71
74
3.20
3.
Laća Ana
žensko
1988
180
64
68
3.50
4.
Grubišić Iva
žensko
1988
178
68
84
4.90
5.
Periša Viktorija
žensko
1988
175
67
68
2.20
6.
Crnogaća Lucijana
žensko
1988
175
58
56
3.65
7.
Berač Jelena
žensko
1988
169
59
68
3.80
8.
Svirčić Marija
žensko
1989
169
65
62
4.00
9.
Trzin Adriana
žensko
1990
171
63
75
3.65

     
   
©2004 Veslački klub"Krka"