VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Skupština Kluba
12.12.2023. 21:00:17   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“

ŠIBENIK


Šibenik, 11. prosinca 2023.


Na temelju članka 21. Statuta VK „Krka“ predsjednik Skupštine VK „Krka“ saziva redovnu i izbornu sjednicu Skupštine Kluba za dan 21. prosinca s početkom u 19,30 sati u Kongresnoj dvorani hotela „Jadran“ u Šibeniku s slijedećim predloženim


DNEVNIM REDOM


  1. Izbor Verifikacijske komisije;

  2. Izbor radnog predsjedništva;

  3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika;

  4. Usvajanje Zapisnika s redovne sjednice Skupštine održane 22. prosinca 2022. godine;

  5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta s izmjenama i dopunama od 22. prosinca 2022. godine;

  6. Prihvaćanje pročišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine s izmjenama i dopunama od 22. prosinca 2022. godine;

  7. Izviješće predsjednika Kluba o radu Uprave u razdoblju 2019. – 2023. godine s Izvješćem o prihodima i rashodima u istom razdoblju;

  8. Izvješće Glavnog trenera Kluba o sportskim rezultatima u razdoblju 2019. – 2023. godina;

  9. Davanje razrješnice Predsjedniku i Upravi Kluba;

  10. Prijedlozi za izbor i izbor predsjednika Kluba;

  11. Prijedlozi za izbor i izbor dopredsjednika Kluba i članova Uprave Kluba;

  12. Davanje razrješnice predsjedniku i dopredsjedniku Skupštine Kluba;

  13. Prijedlozi za izbor i izbor predsjednika i dopredsjednika Skupštine Kluba;

  14. Plan rada Kluba u razdoblju 2024. – 2027. godina;

  15. Financijski plan Kluba za 2024.;

  16. Dodjela priznanja.


Predsjednik Skupštine:

Gojko Lambaša, prof. v.r.


Dostavlja se:

  1. Oglasna ploča Kluba (s prilozima);

  2. www.vkkrka.hr ;

  3. pismohrana.

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"