VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Odluka o iznosila članarine - 2024.
08.01.2024. 08:55:42   |  By: Aspiriniks

Veslački klub „Krka“ 

            Šibenik 

Šibenik, 21. prosinca 2023. 

 

          Na temelju članka 28. Statuta Uprava Kluba na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijela je slijedeću 

 

O D L U K U 

o iznosima članarine, cijene škole veslanja,  

i participacija za 2024. godinu 

 

 1. Utvrđuje se članarina za redovne članice i članove Kluba - aktivne veslačice i veslače u iznosu od 240 EUR na godišnjoj razini. Navedeni iznos dužni su platiti u 12 mjesečnih obroka od po 20 EUR. Članovi iste obitelji plaćaju jedan iznos! 

 1. Utvrđuje se članarina za upravljajuće članice i članove Kluba – s pravom odlučivanja na Skupštini, koji su na dan 01. siječnja 2023. godine stariji od 65 godina, u iznosu od 60 EUR. Navedeni iznos dužni su platiti u 2 polugodišnja obroka od po 30 EUR. Članovi iste obitelji plaćaju jedan iznos! 

 1. Utvrđuje se članarina za upravljajuće članice i članove Kluba – s pravom odlučivanja na Skupštini, koji su na dan 01. siječnja 2023. godine mlađi od 65 godina, u iznosu od 80 EUR. Navedeni iznos dužni su platiti u 2 polugodišnja obroka od po 40 EUR. Članovi iste obitelji plaćaju jedan iznos! 

 1. Utvrđuje se cijena škole veslanja u 3 mjesečne rate po 25 EUR. Ovaj iznos će se u navedenim ratama plaćati i za svako ponavljanje tečaja – škole veslanja.  

 1. Utvrđuje se obveza participacije veslačica i veslača u plaćanju troškova hotelskog smještaja na niže navedenim natjecanjima: 

 • regata Kupa Dalmacije u Dubrovniku u iznosu od 40 EUR; 

 • regate izvan Kupa Dalmacije (Zagreb i sl.) u iznosu od 80 EUR;  

 • regate u inozemstvu u iznosu od 100 EUR; 

 • pripreme (zimske, vodene i sl.) u iznosu ovisnom o cijeni F/B smještaja i broju dana provedenih na pripremama u svakom pojedinom slučaju. 

 1. Ova odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine uz napomenu da je uvjetna - ovisna o stanju financija Kluba tijekom godine na koju se odnosi.  

 

Obrazloženje: 

 

          Budući da primjenom odredbi čl. 13. i 14. Statuta Kluba, a zbog nadoknade dijela troškova koje Klub snosi pri odlasku na natjecanja, te troškova amortizacije opreme, postoji potreba utvrđivanja gornjih iznosa, odlučeno je kao u izreci.  

 

 

Dostavlja se:                                                                       Predsjednik Uprave V.K. „Krka“ 

 1. Oglasna ploča Kluba,                                                                   

 1. Arhiva, ovdje                                                                mr. sc. Dražen Crnogaća 

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"